V86

Bana :

 

 Systemet som kommer att publiceras här kommer att vara på 768 rader = 192:- med 3 spikar.

 

 

AVD 1:  

AVD 2: 

AVD 3: 

AVD 4:  

AVD 5:  

AVD 6: 

AVD 7:

AVD 8:

 

SUMMA : 192:-

 

 

 

 

 

  

  

  

 

(Här kommer V64-tipset och funderingar att publiceras, antingen dagen innan, eller Onsdag eftermiddag.)